วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ทฤษฏี
โดยปกติแล้ว wi fi router มักจะมีระยะในการส่งสัญญาณประมาณ 50-100 เมตร แล้วแต่ว่าจะมีกำแพงกั้นหรือเปล่า ถ้ามีกำแพงหลายชั้นระยะก็จะสั้นลง เชื่อได้ว่าหลายคนคงจะเจอปัญหาเช่นนี้ คือ ติดตั้งตัวเร้าท์เตอร์ในเขตบ้าน แล้วห้องที่อยู่ไกลสุดมีปัญหาสัญญาณอ่อน จะซื้อเร้าท์เตอร์มาต่ออีกตัวก็เปลืองเกิน ลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้ดูครับ Cantenna นี่คือเสาสัญญาณที่ช่วยเร่งสัญญาณไวร์ไฟร์ให้ได้ไกลกว่าเดิม ใช้ได้ทั้งเครื่องรับ และเครื่องส่ง

Cantenna

ความสำคัญของความกว้างของคลื่นสัญญาณ

ไม่มีความคิดเห็น: